نمایه نویسندگان

آ

 • آقا پور اسبق، صابر ارائه مدل مناسب تصمیم‌گیری برای انتخاب راهبرد مؤثر تولید سبز در مجتمع فولاد صنعت بناب [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 57-75]

ا

 • احمدی دارانی، محمدحسن طراحی اقتصادی-آماری نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری و اندازه‌گیری مجدد [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 159-169]
 • اسدزاده ملکی، سعیده زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت تجهیزات [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-13]
 • امیری، امیرحسین طراحی اقتصادی-آماری نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری و اندازه‌گیری مجدد [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 159-169]

ب

 • بابایی مراد، سمانه زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت تجهیزات [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-13]

ت

 • تیکنی، حمید مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی- مسیریابی برای محصولات فسادپذیر در گراف چندگانه با در نظر گرفتن آلودگی وسایل نقلیه و اختلال انبارها [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 171-183]

ج

 • جعفر زنجانی، حامد مدل برنامه‌ریزی تصادفی و رویکرد حل تجزیه بندرز برای برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و نگهداری‌تعمیرات در سیستم تولید چندکارخانه‌ای [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 77-93]

ح

 • حاجی سلطانی، فاطمه ارائه مدلی چند هدفه برای مکان‌یابی - تخصیص سیستم‌های مراقبت سلامت پیشگیرانه با تقاضای احتمالی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 15-37]

خ

 • خلیل زاده، محمد مدل برنامه‌ریزی تصادفی و رویکرد حل تجزیه بندرز برای برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و نگهداری‌تعمیرات در سیستم تولید چندکارخانه‌ای [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 77-93]

د

 • دباغ، رحیم ارائه مدل مناسب تصمیم‌گیری برای انتخاب راهبرد مؤثر تولید سبز در مجتمع فولاد صنعت بناب [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 57-75]
 • دریاباری، سید عابدین طراحی اقتصادی-آماری نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین و انحراف مجذور میانگین متحرک موزون نمایی با در نظر گرفتن خطای اندازه‌گیری و اندازه‌گیری مجدد [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 159-169]

ر

 • رجبی، زهرا تعیین سیاست بهینه سفارش‌دهی در مدل چند دوره‌ای احتمالی با در نظر گرفتن قیمت خرید تصادفی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 95-111]
 • روغنیان، عماد بازطراحی شبکه زنجیره‌تأمین ترکیبی تاب‌آور تحت ریسک‏های عملیاتی و اختلال: مطالعه موردی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 113-135]

ز

 • زندیه، مصطفی مدل برنامه‌ریزی تصادفی و رویکرد حل تجزیه بندرز برای برنامه‌ریزی یکپارچه تولید و نگهداری‌تعمیرات در سیستم تولید چندکارخانه‌ای [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 77-93]

س

 • ستاک، مصطفی مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی- مسیریابی برای محصولات فسادپذیر در گراف چندگانه با در نظر گرفتن آلودگی وسایل نقلیه و اختلال انبارها [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 171-183]
 • سیف برقی، مهدی ارائه مدلی چند هدفه برای مکان‌یابی - تخصیص سیستم‌های مراقبت سلامت پیشگیرانه با تقاضای احتمالی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 15-37]

ش

 • شاکری کبریا، زهره مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی- مسیریابی برای محصولات فسادپذیر در گراف چندگانه با در نظر گرفتن آلودگی وسایل نقلیه و اختلال انبارها [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 171-183]
 • شیخ تاجیان، ساناز زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت تجهیزات [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-13]
 • شیخ سجادیه، محسن مدل‌سازی ‌شبکه زنجیره‌تأمین معکوس چند رده‌ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 185-197]
 • شیرانی، نوشین بررسی عایدی نمایندگی خدمات پس از فروش و مصرف‌کننده در طول دوره وارانتی پایه و تمدیدشده با رویکرد تئوری بازی (مطالعه موردی: نمایندگی خدمات پس از فروش کامیون‌های کشنده) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 39-55]
 • شفیعی رودباری، عرفان مدل‌سازی ‌شبکه زنجیره‌تأمین معکوس چند رده‌ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 185-197]

ص

 • صادقی، هیبت اله تعیین سیاست بهینه سفارش‌دهی در مدل چند دوره‌ای احتمالی با در نظر گرفتن قیمت خرید تصادفی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 95-111]

ف

 • فاطمی قمی، سید محمدتقی مدل‌سازی ‌شبکه زنجیره‌تأمین معکوس چند رده‌ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 185-197]
 • فتاحی، پرویز زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت تجهیزات [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 1-13]

ق

 • قندی بیدگلی، سمیه یک رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 199-213]

ک

 • کریمی، فرزانه یک رویکرد بهینه‌سازی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت بالانس خط مونتاژ دوطرفه مختلط در شرایط تصادفی بودن زمان انجام کارها (مطالعه موردی: شرکت به آفرینان داتیس تیوا) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 199-213]

م

 • محمودی، انور تعیین سیاست بهینه سفارش‌دهی در مدل چند دوره‌ای احتمالی با در نظر گرفتن قیمت خرید تصادفی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 95-111]
 • میرزائی، احسان مدل ریاضی دو هدفه برای مسئله زمان‌بندی کامیون در یک سیستم انبار متقاطع با درنظر گرفتن ترتیب توالی و برون‌سپاری محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی بازه‌ای [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 137-157]
 • موسوی، سید میثم مدل ریاضی دو هدفه برای مسئله زمان‌بندی کامیون در یک سیستم انبار متقاطع با درنظر گرفتن ترتیب توالی و برون‌سپاری محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی بازه‌ای [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 137-157]

و

 • والی سیر، محمدمهدی بازطراحی شبکه زنجیره‌تأمین ترکیبی تاب‌آور تحت ریسک‏های عملیاتی و اختلال: مطالعه موردی [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 113-135]

ی

 • یوسفی، ام البنین بررسی عایدی نمایندگی خدمات پس از فروش و مصرف‌کننده در طول دوره وارانتی پایه و تمدیدشده با رویکرد تئوری بازی (مطالعه موردی: نمایندگی خدمات پس از فروش کامیون‌های کشنده) [دوره 8، شماره 16، 1399، صفحه 39-55]