بهینه‌سازی توأم سیاست زمانبندی تولید و نگهداری و تعمیرات با در نظر گرفتن کمبود از نوع پس‌افت و تقاضا به‌صورت احتمالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه الزهرا

2 عضو هیات علمی، دانشگاه الزهرا

3 دانشجوی دکترای گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22084/ier.2019.19543.1870

چکیده

بهینه‌سازی توأم سیاست زمانبندی تولید و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، موضوع موردعلاقه بسیاری از محققین است که تأثیر بالقوه‌ای روی عملکرد سیستم­های تولیدی دارد. علاوه بر این، با توجه به عدم قطعیت در تقاضا، نگهداری تعمیرات و کمبود موجودی تقریباً اجتناب‌ناپذیر است؛ بنابراین، تعیین مقدار مطلوب سطح موجودی احتیاطی، زمان ایجاد موجودی اضافی برای ذخیره‌سازی جهت مواجهه با کمترین کمبود و زمان عملیات نگهداری و تعمیرات، دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان است. در این مقاله، یک مدل بهینه‌سازی توسعه داده شده است.  برای نزدیکی به واقعیت، تقاضا به‌عنوان پارامتری احتمالی در نظر گرفته شده و سیستم در صورت مواجهه با کمبود آن را جبران می­کند. تمرکز اصلی این مقاله روی یک واحد تولیدی تک ماشینه با نرخ خرابی افزایشی است. سیستم با موجودی به اندازه h که در دوره A ذخیره شده، کار خود را شروع کرده و به‌محض رسیدن به دوره m یا خرابی، هر کدام که زودتر رخ دهد، متوقف شده و تحت عملیات نگهداری و تعمیرات قرار می‌گیرد. در این دوره از موجودی احتیاطی استفاده می­کند. یک مدل ریاضی و یک رویکرد عددی برای به‌دست آوردن هم‌زمان مقادیر بهینه متغیرها استفاده شده است که به‌طور متوسط هزینه کل را به حداقل برساند و محدودیت دسترسی را برآورده کند. نتایج نشان‌ می‌دهد که در مدل ارائه شده هزینه کل و متغیرهای تصمیم نسبت به هزینه موجودی حساس بوده ولی سناریوی محتمل نسبت به آن حساسیت کمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Joint Optimization of Maintenance and Production Scheduling with Considering the Back of Order and Probabilistic Demand

نویسندگان [English]

  • Samaneh Babaeimorad 1
  • Parviz Fattahi 2
  • Hassan Bagheri 3
1 Department of Industrial Engineering, Alzahra University
2 Professor, Alzahra University
3 Department of Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Joint optimal production scheduling and preventive maintenanceare interested in many research andhas a potential impact on the performance of manufacturing systems. In addition, due to the uncertainty in demand, maintenance and inventory shortages are almost inevitable. Therefore, determining the optimal amount of buffer level, the time required to create additional storage space to address the loss, and the maintenance time is a concern for many manufacturers. Paper studied a single-machine production unit with incremental failure rates. The system begins with a h-sized inventory stored in period A and stops as soon as it reaches period m, whichever occurs earlier, and is subject to maintenance. The buffer inventory during this period. A mathematical model and a numerical approach are used to obtain optimal values of variables simultaneously to minimize the average total cost and satisfy the access constraint. The results show that, in the presented model, the total cost and decision variables are highly sensitive to the inventory holding cost but not also for the occurred scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maintenance
  • Joint Optimization
  • Back of Order
  • Inventory control
  • Production scheduling