تعداد مقالات: 139
129. تعیین سیاست بهینه سفارش‌دهی در مدل چند دوره‌ای احتمالی با در نظر گرفتن قیمت خرید تصادفی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 95-111

10.22084/ier.2020.20328.1909

زهرا رجبی؛ هیبت اله صادقی؛ انور محمودی


134. مدل‌سازی ‌شبکه زنجیره‌تأمین معکوس چند رده‌ای و حل توسط الگوریتم ترکیبی

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-197

10.22084/ier.2020.21271.1952

عرفان شفیعی رودباری؛ سید محمدتقی فاطمی قمی؛ محسن شیخ سجادیه


136. مکان‌یابی- موجودی- تخصیص افزونگی چندهدفه در زنجیره تأمین تک دوره‌ای با تقاضای احتمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

فرید عبدی؛ هیوا فاروقی؛ هیبت اله صادقی


137. بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد زنجیره تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

محمدباقر فخرزاد؛ حامد خیاط سرکار؛ فرزاد جوهری نعیمی


139. مروری بر مقالات مکان‌یابی رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

احمد ماکویی؛ روزبه قوسی؛ زهرا اسدی