تعداد مقالات: 139
101. زمانبندی مجدد زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-205

محمد علی بهشتی نیا؛ عیسی اکبری


105. مدل موجودی و قیمت گذاری با توابع خطی تقاضا وابسته به قیمت، هزینه نگهداری وابسته به زمان و مقدار تخفیف(هزینه خرید)

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 305-321

10.22084/ier.2020.19867.1883

علی صدری اصفهانی؛ مهدی نخعی نژاد؛ سعید نبی زاده مرزیانی


107. مدل بهینه سازی چندهدفه استوار در طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 93-111

حسین زارعیان جهرمی؛ محمد صابر فلاح نژاد؛ احمد صادقیه؛ احمد احمدی یزدی


108. تعیین سود بهینه فروشنده برای محصولات جایگزین و مکمل به کمک قیمت گذاری و در نظر گرفتن سیاست فروش بسته ای و تخفیف

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-113

عیسی نخعی؛ هیرش محمدی پور؛ سید حسام الدین ذگردی


109. ارائه مدل جدید مکان‌یابی- مسیریابی- موجودی سبز تحت عدم قطعیت

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 99-115

10.22084/ier.2017.9761.1467

میثم محجوب نیا؛ نورالدین دبیری؛ علی بزرگی امیری


110. طراحی یک زنجیره تأمین پایدار با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در ریسک مربوط به تأمین‌کنندگان

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-125

10.22084/ier.2019.14188.1644

مجتبی نوری؛ عمران محمدی؛ محمد سعید جبل عاملی


115. ارایه یک رویکرد ابتکاری نوین برای ساده سازی گراف اولیه مسأله بیشینه جریان

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-119

وحید خداکرمی؛ وحید حاجی پور؛ محمدرضا حسنی


116. طراحی شبکه زنجیره تأمین با بهره گیری از فناوری رایانش ابری

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-145

10.22084/ier.2019.16231.1763

وحید حاجی پور؛ محمد رهبرجو


117. نمودار کنترل جدید برای پایش قابلیت فرایند بر اساس پارامترهای توزیع احتمال مشخصه کیفی

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 339-353

10.22084/ier.2020.20250.1905

سودا جانعلی پور؛ کامیار صبری لقائی؛ رسول نورالسناء


122. طراحی شبکه زنجیره‌تأمین حلقه- بسته سبز با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مراکز تأمین تحت شرایط عدم‌قطعیت

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-197

10.22084/ier.2019.15750.1734

محمدباقر فخرزاد؛ پریسا طالب زاده؛ فریبا گودرزیان


123. ارائه مدل داده محور برای تخمین عمر مفید باقیمانده با استفاده از ترکیب داده‌های حسگرهای توربوفن

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 395-411

10.22084/ier.2020.20244.1903

سید محمد سید حسینی؛ محمد بهارشاهی؛ کامران شهانقی


124. زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت تجهیزات

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-13

10.22084/ier.2020.19256.1855

پرویز فتاحی؛ سعیده اسدزاده ملکی؛ ساناز شیخ تاجیان؛ سمانه بابایی مراد