تعداد مقالات: 139
52. یک مدل برنامه ریزی استوار امکانی برای برنامه ریزی اصلی زنجیره تامین دارو

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-67

10.22084/ier.2016.1568

محدثه کلانتری؛ میرسامان پیشوایی


53. ارائه مدل مکان‏ یابی-تخصیص چند سطحی در چارچوب شبکه‏ های صف

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-61

10.22084/ier.2018.13378.1606

درین صفاری؛ عبدالله آقایی؛ عماد روغنیان


55. بهینه سازی دو هدفه برای مسئله‏ ی مکان‏یابی - مسیریابی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و هزینه فازی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-145

10.22084/ier.2017.1699

نجمه بهرام پور؛ رضا توکلی مقدم؛ ناصر شهسواری پور


56. استفاده از جستجوی همسایگی انطباقی برای حل مساله مسیریابی وسیله نقلیه سبز با گذاشت و برداشت همزمان و پنجره زمانی سخت

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-165

ستاره مجیدی؛ سید مهدی حسینی مطلق؛ سعید یعقوبی؛ عباس جوکار


57. انتخاب تأمین کنندگان پایدار با رویکرد تئوری خاکستری: مورد مطالعه صنعت فولاد

دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-177

10.22084/ier.2019.15101.1699

علی اردوان؛ اکبر عالم تبریز؛ مسعود ربیعه؛ مصطفی زندیه


61. مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با محدودیت‌های بارگیری دوبعدی: مدل‌سازی و حل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-59

محمد سعید صباغ؛ مهدی علینقیان؛ کمیل زمانلو


65. تعیین ظرفیت بهینه انبار به کمک مدل های صف و تکنیک اولویت بندی فازی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-65

حسن حسینی نسب؛ سعید خلیلی


66. طراحی مدل ریاضی مسیریابی سبز در سیستم‌های بارانداز متقاطع چندگانه با رویکرد کاهش گاز دی‌اکسیدکربن

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 59-77

10.22084/ier.2019.17125.1787

علی محتشمی؛ علی نجفی؛ مقصود امیری؛ علیرضا ایرج پور


69. مسأله توأم انتخاب تأمین کننده و تعیین اندازه سفارش برای محصولات قابل بازساخت با تخفیف قیمت و هزینه حمل و نقل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-153

محمد خسروآبادی؛ محمدمهدی لطفی؛ حسن خادمی زارع


74. توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تامین و تامین مالی زنجیره ای

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 257-269

10.22084/ier.2017.11472.1562

مهدی فتح اله؛ مهدی نجفی