تعداد مقالات: 139
-24. شناسنامه علمی این شماره

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 0-0


-23. شناسنامه علمی شماره

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 0-0


-22. شناسنامه علمی شماره

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 0-0


-20. ارایه الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه جهت بهینه ‏سازی مسئله ی برنامه‏ ریزی تولید ادغامی پایا

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22084/ier.2016.1565

امیرسامان خیرخواه؛ آرش نوبری؛ وحید حاجی پور


-19. مدل برنامه ریزی کمینه سازی زمان سیکل در سلول های تولیدی رباتیک سه ماشین با فرض ‏وجود ‏تعویض ابزار

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

10.22084/ier.2017.12669.1578

واحد مرادی؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ هیوا فاروقی


-18. مساله برنامه ریزی انرژی پایدار مبتنی بر رویکرد تصادفی p-استوار

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-11

10.22084/ier.2019.17808.1809

فریبا فتحی پور؛ محمد سعیدی مهرآباد؛ حامد شکوری گنجوی


-17. قیمت‎گذاری و کنترل موجودی توأم برای کالاهای فصلی و جایگزین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-95

عیسی نخعی؛ نادیا رسولی؛ هیرش محمدی پور


-16. مدلسازی مساله زمانبندی سیستم های تولید انعطاف پذیر با در نظر گرفتن سیاست حرکت قطعه و ابزار بطور همزمان و حل آن با الگوریتم تکاملی

دوره 5، شماره 11، پاییز و زمستان 1396، صفحه 117-129

10.22084/ier.2017.7934.1390

مقداد حاجی محمد علی جهرمی؛ رضا توکلی‌مقدم؛ احمد ماکویی؛ عباس سقایی


-15. طراحی یک شبکه زنجیره تأمین سبز چند هدفه چند محصولی و چند دوره ای با در نظر گرفتن تخفیف در شرایط عدم قطعیت

دوره 6، شماره 13، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-137

10.22084/ier.2017.8877.1421

جاوید قهرمانی نهر؛ علی قدرت نما؛ حمید رضا ایزد بخش؛ رضا توکلی مقدم


-14. طراحی یک زنجیره‌تأمین‌ چهار سطحی دارو با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی، اجتماعی و رضایت مناطق

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-217

10.22084/ier.2020.19597.1875

جلال رضایی نور؛ مطهره هاشم پور؛ امیرحسین اکبری


-12. شناسنامه علمی شماره

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394


-9. مروری بر مقالات مکان یابی تسهیلات با استفاده از تئوری بازی ها

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-19

احمد ماکویی؛ امین سراجیان؛ سارا سادات ترکستانی


-7. توسعه نمودار ناپارامتری رتبه علامت‌دار با داده ‏های فازی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-11

مجید نوجوان؛ صدیقه مهجوبی


-6. مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی هاب سلسله مراتبی چند وسیله‌ای با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت هابها

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-15

10.22084/ier.2017.12211.1560

سید محمد حسن حسینی؛ علی اکبر حسنی؛ مهران اسدیان


-1. طراحی شبکه لجستیک هاب استوار با در نظر گرفتن تقاضاهای تصادفی برای شرکت‌های ارائه¬دهنده خدمات لجستیکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-107

نادر غفاری نسب؛ مهدی غضنفری؛ ابراهیم تیموری