دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. مکان‌یابی- موجودی- تخصیص افزونگی چندهدفه در زنجیره تأمین تک دوره‌ای با تقاضای احتمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

فرید عبدی؛ هیوا فاروقی؛ هیبت اله صادقی؛ جمال ارکات


2. بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد زنجیره تأمین پایدار با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399

محمدباقر فخرزاد؛ حامد خیاط سرکار؛ فرزاد جوهری نعیمی


4. مروری بر مقالات مکان‌یابی رقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

احمد ماکویی؛ روزبه قوسی؛ زهرا اسدی