موضوعات = زنجیره تامین و لجستیک
تعداد مقالات: 32
26. طراحی شبکه لجستیک هاب استوار با در نظر گرفتن تقاضاهای تصادفی برای شرکت‌های ارائه¬دهنده خدمات لجستیکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-107

نادر غفاری نسب؛ مهدی غضنفری؛ ابراهیم تیموری


27. قیمت‎گذاری و کنترل موجودی توأم برای کالاهای فصلی و جایگزین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-95

عیسی نخعی؛ نادیا رسولی؛ هیرش محمدی پور


29. یک الگوریتم ژنتیک برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع با در نظر گرفتن مسیریابی در زنجیره تامین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 167-181

مهدی خدابنده؛ سید رضا حجازی؛ مرتضی راستی-برزکی


30. مسأله توأم انتخاب تأمین کننده و تعیین اندازه سفارش برای محصولات قابل بازساخت با تخفیف قیمت و هزینه حمل و نقل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-153

محمد خسروآبادی؛ محمدمهدی لطفی؛ حسن خادمی زارع


32. بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-83

محمدعلی شفیعا؛ سهراب عبدالله زاده؛ حسین پاشاآبگرمی