موضوعات = کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت
تعداد مقالات: 6
4. توسعه نمودار ناپارامتری رتبه علامت‌دار با داده ‏های فازی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-11

مجید نوجوان؛ صدیقه مهجوبی


6. بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-83

محمدعلی شفیعا؛ سهراب عبدالله زاده؛ حسین پاشاآبگرمی