موضوعات = کنترل کیفیت، مهندسی کیفیت
برآورد طول عمر مفید باقیمانده با درنظر گرفتن اثر تنش‌های فرآیندی مختلف بر تخریب

دوره 11، شماره 22، شهریور 1402، صفحه 1-17

10.22084/ier.2023.25524.2063

امیربهادر امیرحسینی؛ حسین غضنفری؛ اشکان حافظ الکتب


توسعه نمودار ناپارامتری رتبه علامت‌دار با داده ‏های فازی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 1-11

مجید نوجوان؛ صدیقه مهجوبی


بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 73-83

محمدعلی شفیعا؛ سهراب عبدالله زاده؛ حسین پاشاآبگرمی