موضوعات = برنامه ریزی تولید، زمانبندی تولید
تعداد مقالات: 20
2. مدل برنامه ریزی کمینه سازی زمان سیکل در سلول های تولیدی رباتیک سه ماشین با فرض ‏وجود ‏تعویض ابزار

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

10.22084/ier.2017.12669.1578

واحد مرادی؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ هیوا فاروقی


10. حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی برگشت پذیر بدون وقفه

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-279

10.22084/ier.2017.9473.1446

سعید طسوجی حسن پور؛ محمد رضا امین ناصری؛ ابوالفضل آدرسی


12. ارایه الگوریتم رقابت استعماری چندهدفه جهت بهینه ‏سازی مسئله ی برنامه‏ ریزی تولید ادغامی پایا

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22084/ier.2016.1565

امیرسامان خیرخواه؛ آرش نوبری؛ وحید حاجی پور


13. توسعه روش آزادسازی لاگرانژین برای حل مسأله زمانبندی در محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-131

ابراهیم اسدی گنگرج؛ نسیم نهاوندی


16. مسأله توأم انتخاب تأمین کننده و تعیین اندازه سفارش برای محصولات قابل بازساخت با تخفیف قیمت و هزینه حمل و نقل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 139-153

محمد خسروآبادی؛ محمدمهدی لطفی؛ حسن خادمی زارع


17. یک الگوریتم ژنتیک برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع با در نظر گرفتن مسیریابی در زنجیره تامین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 167-181

مهدی خدابنده؛ سید رضا حجازی؛ مرتضی راستی-برزکی