کلیدواژه‌ها = خرابی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی دو هدفه برای مسئله‏ ی مکان‏یابی - مسیریابی با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و هزینه فازی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-145

10.22084/ier.2017.1699

نجمه بهرام پور؛ رضا توکلی مقدم؛ ناصر شهسواری پور