کلیدواژه‌ها = قوانین چیرگی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه روش آزادسازی لاگرانژین برای حل مسأله زمانبندی در محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-131

ابراهیم اسدی گنگرج؛ نسیم نهاوندی