کلیدواژه‌ها = پرداخت معوقه
تعداد مقالات: 1
1. مدل کنترل موجودی با طول دوره بازپرسازی تصادفی و پرداخت معوقه برای کالاهای فسادپذیر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-25

عطا الله طالعی زاده؛ علی صالحی