کلیدواژه‌ها = الگوریتم حل دقیق
تعداد مقالات: 1
1. ارائه یک الگوریتم حل دقیق برای مسأله جایابیp هاب میانه با تخصیصی r-تایی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-71

علیرضا عیدی؛ خالد برزگر