کلیدواژه‌ها = تئوری صف
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل مکان‏ یابی-تخصیص چند سطحی در چارچوب شبکه‏ های صف

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-61

10.22084/ier.2018.13378.1606

درین صفاری؛ عبدالله آقایی؛ عماد روغنیان


2. تعیین ظرفیت بهینه انبار به کمک مدل های صف و تکنیک اولویت بندی فازی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-65

حسن حسینی نسب؛ سعید خلیلی