کلیدواژه‌ها = الگوریتم ابتکاری
تعداد مقالات: 2
2. یک مدل برنامه‏ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی برای بازپرسازی سفارشات و الگوریتم ابتکاری جهت حل آن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-75

رضا برادران کاظم زاده؛ زهره کاهه؛ الیپس مسیحی