کلیدواژه‌ها = فرآیند چند مشخصه وصفی- متغیر
تعداد مقالات: 1