کلیدواژه‌ها = شرکت‌های خدمات لجستیکی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شبکه لجستیک هاب استوار با در نظر گرفتن تقاضاهای تصادفی برای شرکت‌های ارائه¬دهنده خدمات لجستیکی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 97-107

نادر غفاری نسب؛ مهدی غضنفری؛ ابراهیم تیموری