کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 15
2. زمانبندی تولید و بازرسی تجهیزات با در نظر گرفتن هزینه‌های زیست‌محیطی ناشی از افت تجهیزات

دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-13

10.22084/ier.2020.19256.1855

پرویز فتاحی؛ سعیده اسدزاده ملکی؛ ساناز شیخ تاجیان؛ سمانه بابایی مراد


4. طراحی یک زنجیره‌تأمین‌ چهار سطحی دارو با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی، اجتماعی و رضایت مناطق

دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-217

10.22084/ier.2020.19597.1875

جلال رضایی نور؛ مطهره هاشم پور؛ امیرحسین اکبری


5. مدل برنامه ریزی کمینه سازی زمان سیکل در سلول های تولیدی رباتیک سه ماشین با فرض ‏وجود ‏تعویض ابزار

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-17

10.22084/ier.2017.12669.1578

واحد مرادی؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ هیوا فاروقی


9. حل مساله زمانبندی جریان کارگاهی برگشت پذیر بدون وقفه

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 271-279

10.22084/ier.2017.9473.1446

سعید طسوجی حسن پور؛ محمد رضا امین ناصری؛ ابوالفضل آدرسی


11. زمانبندی مجدد زنجیره تأمین سه مرحله‌ای با تمرکز بر یکپارچگی مراحل آن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 191-205

محمد علی بهشتی نیا؛ عیسی اکبری


12. مسئله مسیریابی وسیله نقلیه وابسته به زمان با محدودیت‌های بارگیری دوبعدی: مدل‌سازی و حل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-59

محمد سعید صباغ؛ مهدی علینقیان؛ کمیل زمانلو


15. یک الگوریتم ژنتیک برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع با در نظر گرفتن مسیریابی در زنجیره تامین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 167-181

مهدی خدابنده؛ سید رضا حجازی؛ مرتضی راستی-برزکی