کلیدواژه‌ها = مدیریت زنجیره تامین
تعداد مقالات: 2
1. توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تامین و تامین مالی زنجیره ای

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 257-269

10.22084/ier.2017.11472.1562

مهدی فتح اله؛ مهدی نجفی


2. بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و کانوی تحلیلی برای رتبه‌بندی ابزارهای نظام استانداردسازی ملی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-83

محمدعلی شفیعا؛ سهراب عبدالله زاده؛ حسین پاشاآبگرمی