کلیدواژه‌ها = سیاست موجودی پایه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی یک سیستم تولید ترکیبی احتمالی با درنظر گرفتن نوسازی و بازتولید

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 399-421

10.22084/ier.2021.3929

فروزان ناصری؛ مریم اسمعیلی؛ مهدی سیف برقی