کلیدواژه‌ها = طراحی شبکه زنجیره‌تامین
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شبکه زنجیره تأمین با بهره گیری از فناوری رایانش ابری

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 127-145

10.22084/ier.2019.16231.1763

وحید حاجی پور؛ محمد رهبرجو