کلیدواژه‌ها = عدم‌قطعیت
تعداد مقالات: 2
1. طراحی یک زنجیره تأمین پایدار با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در ریسک مربوط به تأمین‌کنندگان

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-125

10.22084/ier.2019.14188.1644

مجتبی نوری؛ عمران محمدی؛ محمد سعید جبل عاملی


2. طراحی شبکه زنجیره‌تأمین حلقه- بسته سبز با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان مراکز تأمین تحت شرایط عدم‌قطعیت

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1398، صفحه 179-197

10.22084/ier.2019.15750.1734

محمدباقر فخرزاد؛ پریسا طالب زاده؛ فریبا گودرزیان