کلیدواژه‌ها = ظرفیت محدود هاب ها
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و حل مسئله مکان‌یابی هاب سلسله مراتبی چند وسیله‌ای با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت هابها

دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-15

10.22084/ier.2017.12211.1560

سید محمد حسن حسینی؛ علی اکبر حسنی؛ مهران اسدیان