کلیدواژه‌ها = تامین مالی زنجیره‌ای
تعداد مقالات: 1
1. توسعه الگوی مدیریت مالی زنجیره تامین و تامین مالی زنجیره ای

دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 257-269

10.22084/ier.2017.11472.1562

مهدی فتح اله؛ مهدی نجفی